A közjegyzői okirat (tanúsítványok)

A közjegyzői okiratok közé tartoznak a ténytanúsító okiratok, amely a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja jegyzőkönyvi vagy záradéki formában.

A közjegyző különböző jogi jelentőségű tényekről állíthat ki tanúsítványt.

 • Arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyező (hiteles másolat),
 • a fordítás helyességéről,
 • az aláírás és kézjegy valódiságáról (aláírás hitelesítés),
 • az okirat felmutatásának időpontjáról,
 • a nyilatkozat vagy értesítés közléséről (pl. felmondásról és annak közléséről),
 • a tanácskozásról és határozatról (céges,vagy egyéb szervezetek testületi üléseiről).

A közjegyző a fentieken kívül további egyéb jogi jelentőségű tényeket és körülményeket tanúsíthat.  Erre a közjegyző akkor jogosult, ha ennek megtörténte vagy elmaradása jogkövetkezménnyel jár, és a tanúsítani kért eljárást a közjegyző jelenlétében folytatták le. Ilyenek lehetnek különösen:

 • pályázatbontás,
 • peren kívüli eskü megtétele,
 • értékpapír fizikai megsemmisítése,
 • sorsolás,
 • üzletrész árverése
 • egyéb árverés
 • próbavásárlás, 
 • honlap tanúsítás.

Ez utóbbi előnye, hogy a honlap (facebook vagy youtube tartalom) tanúsítását követően, hiába törli azt a szolgáltató, vagy egy sms tartalmát hiába törli a felhasználó, ha egy közjegyzői okirat tanúsítja annak létezését, egy esetleges bírósági eljárásban azt kellene bizonyítani, hogy a jogsértő tartalom sohasem került közlésre.