Hitelbiztosítéki Nyilvántartás

A hitelbiztosítéki nyilvántartás a zálogjogot, valamint a faktorálás, a pénzügyi lízing, illetve a tulajdonjog-fenntartással történő eladás tényét érintő hitelbiztosítéki nyilatkozatokat tartalmazza. Hitelbiztosítéki nyilatkozatot csak regisztrált felhasználó és csak regisztrált felhasználóval szemben tehet. 

A regisztráció érvényesítéséhez a kérelmezőnek közjegyző előtt azonossági nyilatkozatot kell tennie, amelyben nyilatkozik a regisztrációs kérelemben közölt adatok valósággal egyezőségéről és hitelességéről.

Ingó dolog, valamint jog és követelés esetén a jelzálogjogot 2014. március 15-től a hitelbiztosítéki nyilvántartásba kell bejegyezni. A hitelbiztosítéki nyilvántartásba való bejegyzésre egyedileg vagy körülírással meghatározott zálogtárgy tekintetében kerülhet sor.

A hitelbiztosítéki nyilvántartás nyilvános, tartalmát az interneten bárki ingyen, személyazonosítás nélkül megtekintheti. A hitelbiztosítéki nyilvántartás a zálogkötelezettek személyéhez kapcsolódóan tartalmazza a nem lajstromozott ingó dolgokon, jogokon és követeléseken alapított jelzálogjogokat, valamint a meghatározott egyéb biztosítéki jogokat.

Az eljárás díja:
A hitelbiztosítéki nyilatkozat megtételekor a nyilatkozatot tevőnek költségtérítést kell fizetnie a MOKK részére és közjegyzői díjat a közjegyző részére.

Azonossági nyilatkozat tétele esetén a MOKK részére nem kell semmilyen költségtérítést fizetni . A közjegyzői díj az azonossági nyilatkozat esetén 5.000,- Ft, amennyiben állandó képviselőként történik a regisztráció, az azonossági nyilatkozat előterjesztéséért minden megkezdett óra után 6.000,- Ft legfeljebb 18.000,- Ft.