Házassági és Élettársi Vagyonjogi Szerződések Országos Nyilvántartása

A Polgári Törvénykönyv szerinti házassági és élettársi vagyonjogi szerződések (a továbbiakban együtt: vagyonjogi szerződések) országos nyilvántartásában szereplő adatok kezelésének célja, hogy megkönnyítse a vagyonjogi szerződések fennállásának bizonyítását. 
A nyilvántartásra szolgáló informatikai alkalmazást az országos kamara működteti.

A vagyonjogi szerződés harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha a harmadik személy tudott a szerződés létezéséről, illetve a szerződést a vagyonjogi szerződések országos nyilvántartásába bevezették.
A bejegyzés iránti kérelmet a közjegyző előtt a vagyonjogi szerződést megkötő felek személyesen - közösen - terjeszthetik elő. A személyes meghallgatásra a személyi okmányokon kívül a szerződés egy eredeti példányát is át kell adni a közjegyző részére.

A vagyonjogi szerződések nyilvántartásába való bejegyzésnek a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére fizetendő költségtérítése 10 000 Forint;
A közjegyzőnek fizetendő díj: 21 000 Forint. A díjat a kérelem előterjesztésekor kell a közjegyzőnek megfizetni.

Arra is lehetőség van, hogy a közjegyző a fenti bejegyzést megelőzően, magát a szerződést is elkészítse. A szerződés elkészítésének díja a vagyonjogi szerződéssel rendezni kívánt vagyon forintban kifejezett értékén alapul.