Az európai fizetési meghagyásos eljárás

Amennyiben a jogosult a székhelyétől, vagy lakóhelyétől eltérő tagállamban székhellyel, vagy szokásos tartózkodási hellyel rendelkező személlyel szemben kíván megindítani fizetési meghagyásos eljárást, akkor az európai fizetési meghagyásos eljárást veheti igénybe.

Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendeletében (a továbbiakban: EU Fmh-R.) meghatározott európai fizetési meghagyás kibocsátására Magyarországon a közjegyző rendelkezik hatáskörrel. 

Az EU Fmh-R. alkalmazásának előfeltétele, hogy az ügy határon átnyúló jelleggel bírjon. Az ügy akkor minősül határon átnyúló jellegűnek, ha legalább az egyik fél a bíróság (Magyarországon a közjegyző) székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel [EU Fmh-R. 3. cikk].

Az eljárás során nincs szükség arra, hogy a felek a közjegyző előtt megjelenjenek.
Miután a jogosult benyújtja az európai fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét, az eljárás automatikusan zajlik; a jogosultnak további teendője nincs.

A rendelet hét formanyomtatványról rendelkezik, amelyeket a 2012. október 4-i 936/2012/EU bizottsági rendelet új formanyomtatványokkal váltott fel. Ezeket a formanyomtatványokat online is kitöltheti: https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-hu.do
Ha már elkezdte egy formanyomtatvány kitöltését és mentette a piszkozatot, feltöltheti a "Piszkozat betöltése" gombra való kattintással.
Ha a formanyomtatványt kitöltötte, akkor azt akár személyesen, akár postai úton tudja benyújtani a közjegyzői irodába.

Az eljárás díja a követelés 3%-a, minimum 5.000,-Ft.