Díjak

A közjegyzőt tevékenységéért jogszabályban [22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet] meghatározott munkadíj és költségtérítés (40%-os költségátalány és készkiadás) illeti meg, amit az eljárást kezdeményező - hivatalból indult eljárás esetén az abban érdekelt - fél köteles megfizetni; több fél esetén a fizetési kötelezettség egyetemleges.

A közjegyzői munkadíj számítása

Munkadíj az ügyérték alapján:
Ha a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke (pl. 5.000.000 Ft-os kölcsönszerződés) megállapítható, a közjegyző munkadíját ennek alapján kell megállapítani. Visszatérő szolgáltatások (pl.: bérleti szerződés, , bérlői kötelezettségvállalás) értékét a szolgáltatás vagy jog egyévi értékének alapulvételével kell meghatározni. Ha ilyen ügyben a szerződést határozatlan időre kötik, az egyévi érték háromszorosa az irányadó.

Munkadíj a tevékenységre fordított idő alapján:
Ha a közjegyzői tevékenység tárgyának értéke (az ügyérték) nem állapítható meg, a munkadíjat a közjegyzői tevékenységre fordított idő alapulvételével kell megállapítani, amelyhez hozzá kell számítani az előkészítéshez, lebonyolításhoz, valamint az esetleges utazáshoz szükséges időt is. A tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj összege minden megkezdett óráért minimum 5500 Ft, amely a jogszabály alapján többszörözhető.

E munkadíjnak többszöröse számítható fel, ha azt a közjegyző munkaidőn kívül vagy nem az irodájában, hanem az ügyfél által megjelölt helyszínen készíti, vagy az okirat megőrzéséről jegyzőkönyv készül (pl. végrendelet letétbevétele), a közjegyző jogi jelentőségű tényt tanúsít (pl. honlap tartalmának tanúsítása), jognyilatkozatot foglal okiratba.

Bővebb tájékoztatásért forduljon hozzánk bizalommal.

Fix munkadíjak:
Az okiratról készült másolat, kiadmány és kivonat hitelesítésének díja oldalanként 1200,- Ft/oldal. Leírási díjként a közjegyző oldalanként 150 Ft-ot számít fel. Ha az oldal tartalma kizárólag vagy túlnyomórészt számokból áll vagy idegen nyelvű, ennek kétszeresét kell fizetni. Fordítás készítéséért a tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj, hitelesítésért oldalanként a fenti díj háromszorosa jár. Váltó, csekk és más értékpapír óvásával kapcsolatos eljárásért az ügyérték szerint meghatározott munkadíj számítható fel; míg ugyanabban az ügyben a váltó (csekk, más értékpapír) ismételt bemutatásáért vagy lakcím-tudakozódásért a tevékenységre fordított időhöz igazodó munkadíj jár. Névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 8.500,- Ft jár. Bizalmi őrzésért az ügyérték szerinti munkadíj fele jár. A végrendelet vagy más okirat megőrzéséért és a bizalmi őrzésért járó munkadíj a megőrzés első 12 hónapjára esedékes munkadíjat foglalja magában; ha az őrzés ideje ezt meghaladja, az említett munkadíj kétszerese jár.

Díjszabás alkalmazása a hagyatéki és egyéb nemperes eljárásban és a közjegyzői irattárnál:
A közjegyzőt a hagyatéki és az egyéb nemperes eljárás lefolytatásáért, ha az eljárás tárgyának értéke megállapítható, az ügyérték szerinti munkadíj fele illeti meg, ha az eljárás tárgyának értéke nem állapítható meg, a munkadíj összege 5.500,- Ft.