Bemutatkozás

Kiskunfélegyházához való kötődésem:
Két éves koromtól Kiskunfélegyházán nevelkedtem, az általános iskolát Kiskunfélegyházán végeztem, majd tanulmányaimat Szegeden folytattam, de ezalatt mindvégig Kiskunfélegyházán laktam. Édesapám gépészmérnökként a kiskunfélegyházi TE-Ganz-Röck Rt-nél dolgozott majdnem 40 éven keresztül. Édesanyám a kiskunfélegyházi polgármesteri hivatalban dolgozott pénzügyi előadóként 25 éven át nyugdíjazásáig. Testvérem Csonka Szilvia a kiskunfélegyházi Móra Ferenc Művelődési Központ igazgatója.

Eddigi szakmai életút:
A jogi egyetemet 2001-ben fejeztem be. Ezt követően köztisztviselőként dolgoztam, először a BM Bevándorlási Hivatalban két évig, majd a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalánál három évig. 2006-tól két évig dolgoztam a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnél, mint európai uniós projektmenedzser, majd 2008-tól, a jogi szakvizsgát követően jogászként működtem egy helyi tanácsadó cégnél.
2010-ben elsősorban az angol nyelvtudásomnak köszönhetően régi vágyam valósult meg: sikerült közjegyzőhelyettesként elhelyezkednem Kecskemét legnagyobb közjegyzői irodájában, Dr. Mándoki István közjegyző mellett. Itt két évet töltöttem el, majd 2012-ben adódott egy lehetőség, hogy Dr. Konkolyné Dr. Csikós Klára mellé kerüljek Kiskunfélegyházára, amely lehetőséget örömmel ragadtam meg. Közjegyző asszony nyugdíjba vonulása miatt megüresedő közjegyzői hely meghirdetésre került, amelyet sikerrel pályáztam meg, és amelynek következtében 2016. június 10-től Kiskunfélegyháza 2. számú közjegyzőjévé neveztek ki.

Szakmai eredményeim:

 • Egyetem után is folyamatosan törekedtem arra, hogy képezzem magam, először 2005-ben európai jogi szakjogász diplomát, majd a közjegyzőhelyettesi munkámhoz szorosan kapcsolódó végrehajtói szakjogász diplomát szereztem 2014-ben.
 • Két felsőfokú nyelvvizsgám van angol, illetve dán nyelvből (a gimnázium alatt egy évet töltöttem cserediákként Dániában). Angol nyelvből 2011-ben szakmai felsőfokú nyelvvizsgát is szereztem.
 • 2014-ben két szemesztert oktattam a Szegedi Egyetem Polgári Jogi Tanszékén jogi asszisztenseknek „Ügyvédek és közjegyzők a gyakorlatban” címmel.
 • Rendszeresen publikálok a közjegyzők hivatalos lapjában, a Közjegyzők Közlönyében, illetve a Szegedi Közjegyzők Közlönyében, amely lapokban az alábbi cikkeim jelentek meg:
  • Az új Ptk.-ban szabályozott szerződéses érvénytelenségi okok kazuisztikus jellegű bemutatása, néhány szerződéstípus kiemelésével. (Közjegyzők Közlönye 2016. január/februári szám (szerkesztőbizottság által elfogadva - megjelenés alatt)
  • Az új Brüsszel I. rendelet vizsgálata a határon átnyúló hatékonyabb jogérvényesítés megvalósulása tükrében (Közjegyzők Közlönye 2015. május/júniusi szám)
  • Új megoldások és kritikai meglátások az elfogadott Európai Öröklési Rendelettel kapcsolatban (Közjegyzők Közlönye 2014. szeptember/októberi szám)
  • Az öröklési szerződés problematikája a hazai, illetve a külföldi jogban (Szegedi Közjegyzők Közlönye 2013. április)

  Ezen kívül a helyi újságban, a Félegyházi Közlönyben is folyamatosan, folytatásos jelleggel jelennek meg rövidebb cikkeim, amelyekben a közjegyzőség munkájára, jelentőségére igyekszem felhívni a helyi lakosok figyelmét:

 • Közjegyzői kamarában végzett munka
  Aktívan részt veszek a területi kamara munkájában. 2012-től közjegyzővé kinevezésemig vezettem a Szegedi Közjegyzői Kamara Közjegyzőhelyetteseinek Egyesületét, iletve tagja voltam a Magyar Közjegyzőhelyettesek és -Jelöltek Egyesülete Felügyelő Bizottságának, ezen felül a tavalyi évben a területi kamarai kollégáim - közjegyzőhelyettesként - beválasztottak a Szegedi Közjegyzői Kamara elnökségébe, amely tisztséget szintén kinevezésemig töltöttem be.